SAFA

Esiraadin perustelut

Opinmäen koulu Espoossa on uuden, vasta rakentuvan asuinalueen keskeinen julkinen rakennus. Päiväkodin, ala- ja yläasteen lisäksi talossa on kirjasto, urheiluhalli, työväenopisto ja nuorisotoimen tiloja. Rakennus on aktiivisessa käytössä myös kouluajan jälkeen ja palvelee alueen kaikkia asukkaita. Suuri koulu jäsentää avaraan peltomaisemaan sijoittuvan alueen rakennetta ja luo yhteisen julkisen paikan.

Kokonaisuus muodostuu yhdeksästä erillisestä kappaleesta, jotka asteittain kasvavat pääsisäänkäyntiä kohden – pienimmät palaset ovat päiväkoti ja suurimmat yläaste ja liikuntahalli. Kappaleita yhdistää avara, tilallisesti jännitteinen aula, joka toimii myös ruokailutilana ja josta on yhteys auditorioon ja kaikkiin osasiin. Aula on rakennuksen yhteinen ydin. Aulan reunaan on sijoitettu portaikko, joka ohjaa liikennettä ja samalla hienosti dramatisoi liikkumista talossa ja myös itse tilaa.

Erikokoiset suorakulmaiset kappaleet ovat talon arkkitehtuurin perusosat. Ne on suunniteltu toimiviksi ja tilankäytöltään tehokkaiksi yksiköiksi. Opetustilat ovat valoisan avoimia, ja sisätilojen lasiseinät lisäävät avoimuuden tuntua. Perusosien vapaa yhdistely – mitään yhtenäistävää koordinaatistoa ei ole pohjana – on tuottanut hengeltään leikkimielisen ja eri suuntiin vaihtelevan sommitelman. Syntyneen tilajärjestelmän dynaamisuutta rauhoittaa vaakasuuntainen ja tasapainoinen julkisivujäsentely. Myös päämateriaalit tiili ja betoni luovat rauhallisuutta.

Koulun suunnittelussa on sovellettu ajatusta tutkivan oppimisen mallista, jossa koko rakennus toimii opetusvälineenä. Tilat on jäsennelty siten, että niiden puitteissa on opetuksessa mahdollista yhdistää luonnontieteet, taideaineet, viestintäopetus ja humanistiset aineet. Rakennuksessa toimii peruskoulun lisäksi kansainvälinen koulu. Rakennus on toteutettu arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta, ja koulu on uransa alkuvaiheessa olevan arkkitehdin ensimmäinen oma työ.