Arkkitehtuurin Finlandia -voittaja 2022

Jyväskylän Yliopiston kirjaston peruskorjaus – Lähde

"Pieteetillä ja perusteellisuudella on paneuduttu siihen, mitä ja miten kohde on kerran palvellut ja voisi palvella vastedeskin", Klaus Härö perusteli voittajavalintaa.

Tiedot

Arkkitehtuuri

Arkkitehtitoimisto Sipinen Oy / Ari Sipinen, BST-Arkkitehdit Oy / Merja Kiviranta

Tilaaja

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Urakoitsija

Skanska Talonrakennus Oy

Sijainti

Jyväskylä

Laajuus

11 500 m2

Valmistusvuosi

2021

Riikka Mäkipelkola

Riikka Mäkipelkola

Lyhyesti

Arkkitehti Arto Sipisen vuonna 1974 suunnitteleman Jyväskylän yliopiston kirjaston peruskorjauksesta on vastannut arkkitehdin poika, Ari Sipinen. Kirjasto avautui vuosi sitten uudistuneena nimellä Lähde.

Peruskorjauksessa rakennuksen tiloja muutettiin vastaamaan yliopiston tulevia tarpeita, alkuperäinen tilallinen idea ja värimaailma säilyttäen. Alemmat kirjavarastokerrokset otettiin uuteen käyttöön ja liitettiin ylempiin kerroksiin avaamalla uusia aukkoja kerrosten väliin. Lopputuloksena on valoisa ja käyttäjien yhteisöllisyyttä tukeva oppimisympäristö.

Riikka Mäkipelkola

Esiraadin perustelut

Valmistuessaan vuonna 1974 arkkitehti Arto Sipisen suunnittelema Jyväskylän yliopiston kirjasto oli lukusalipaikoilla mitaten Pohjoismaiden suurin tieteellinen kirjasto. Arkkitehdin pojan Ari Sipisen peruskorjauksen myötä kirjasto vahvistaa asemaansa opiskelijoiden kohtaamispaikkana. Samalla se avautuu laajemmalle yleisölle. Uudistuksesta kertoo kirjaston uusi nimi: Lähde.

Peruskorjauksessa rakennuksen tilat muutettiin vastaamaan yliopiston tulevia tarpeita, samalla kun kirjaston alkuperäinen tilallinen idea, värimaailma ja sisääntuloaulan tunnelma säilytettiin.

Näkyvimpiä muutoksia ovat alempien kirjavarastokerrosten uusi käyttö ja niiden liittäminen tilallisesti ylempiin kerroksiin avaamalla uusia aukkoja kerrosten väliin. Kirjaston uusi sisäänkäyntiporras kutsuu nyt kävijät suoraan rakennuksen sisääntulohallia kohti. Pilarirungon sallimissa puitteissa on avattu julkisivuun uusia suuria ikkunoita kampusalueen suuntaan. Alkuperäisiä kalusteita on kunnostettu ja niiden päällysteenä on alkuperäisen mallin mukaan kudottu tunnusomainen, Jyväskylän kesä -niminen sisustuskangas. Toteutusta leimaa alkuperäisiä arkkitehtuuri- ja sisustusratkaisuja kunnioittava lähestymistapa. Lopputuloksena on valoisa, helposti lähestyttävä ja käyttäjien yhteisöllisyyttä tukeva, uudistunut oppimisympäristö.

Kirjastorakennuksen arvoista kertoo se, että se sisältyy sekä Seminaarinmäen valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön että Docomomo-järjestön Suomen modernin arkkitehtuurin merkkiteosten luetteloon. Aikoinaan kirjasto keräsi huomiota sekä arkkitehtuurinsa että toiminnallisen konseptinsa takia. Avoimesti saavutettavat kirjakokoelmat ja opiskelijoiden yhteisölliset oleskelutilat olivat kiitettyjä uutuuksia. Modulaarinen pilarirakenne, kerrosten avoin liittyminen toisiinsa, valokatosta ja suurista ikkunoista lankeava luonnonvalo sekä julkisivujen ja sisustuksen harkittu väripaletti tiilenpunaisine, sinisine, keltaisine ja mustavalkoisine aiheineen olivat kirjaston arkkitehtuurille ominaisia piirteitä.

Peruskorjauksessa näitä arvoja on vaalittu, ja Keltainen kirjasto, 1970-luvun julkisen käyttöarkkitehtuurin merkkiteos, on saanut lähtökohtansa ideoita orgaanisesti jatkaen uuden elämän.

Vuoden 2022 ehdokkaat

Arkkitehtuurin Finlandia -palkintoehdokkaina vuonna 2022 olivat Jyväskylän yliopiston kirjaston peruskorjaus, Jätkäsaaren koulu Helsingissä ja Serlachiuksen taidesauna Mäntässä.

Siirry takaisin sivun alkuun