Finlandiapriset för arkitektur 2023 går till daghemmet Martta Wendelin

Uutinen 2.10.2023

Anna Herlin har utsett daghemmet Martta Wendelin i Tusby till mottagare av Finlandiapriset i arkitektur 2023. Daghemmet med träkonstruktion som har planerats av AFKS Arkkitehdit är ett utmärkt exempel på hur man med hjälp av byggande kan sträva efter en mer hållbar framtid. Priset delades ut för tionde gången av Finlands Arkitektförbund (SAFA).

Arkitektur med siktet inställt på framtiden

Anna Herlin, som utsåg mottagaren av priset, framhävde i sitt val objektets långtgående effekter för användarna, miljön och klimatet.

”Tusby kommun har visat sig vara en föregångare bland intressebevakarna för kommande generationer genom att fatta modiga beslut om ersättning av lokaler som tagits ur bruk. Daghemmet Martta Wendelin är ett ny byggnad som verkligen behövdes och som garanterat har byggts så att den är både hälsosam och säker”, säger Herlin.

”Daghemmets fokus på barnet märks i anpassningen av dimensionerna: själva byggnaden är enormt stor, men inomhus är allt ändå dimensionerat efter barnet. Lokalerna för små grupper har delats upp i enheter av trygg storlek och handtvättställena finns på samma höjd som barnets händer. Det enorma, naturnära och mångsidiga gårdsområdet uppfyller barnets stora och viktiga behov att springa, hoppa och klättra. Daghemmet Martta Wendelin utgör en liten bit av en framtid som är värd att eftersträva i nuet”, bedömer Anna Herlin.

Hannu Rytky

Daghemmet fungerar som kolsänka

Daghemmet Martta Wendelin är en träbyggnad planerad för tio barngrupper och cirka 200 barn. Byggnaden färdigställdes 2022 och är belägen i närheten av Tusbyleden. Bullerolägenheterna och utsläppen från trafiken har minimerats genom skicklig placering. Inomhuslokalerna är riktade mot söder, mot ett parklandskap. 

Juryn som utsåg finalistobjekten understryker i sina bedömningar att den CLT-massivkonstruktion som valts som konstruktion i daghemmets ytter- och mellanväggar och mellanbjälklag är ett utmärkt val med tanke på användarnas hälsa och säkerhet samt byggnadens koldioxidhandavtryck. Konstruktionen dämpar också bullret som uppstår i daghemmets vardag.

För planeringen av daghemmet ansvarade Jari Frondelius från AFKS Arkkitehdit, som fungerade som huvudplanerare för projektet, arkitekterna Jaakko Keppo och Juha Salmenperä samt projektarkitekterna Tommi Kantanen och Mikko Liski. För planeringen av gården ansvarade landskapsarkitekt Soile Heikkinen från samma byrå och Kai van der Puij ansvarade för inredningen.

”Priset känns särskilt bra, eftersom det riktas till en vardaglig byggnad som främjar det allmänna bästa. Vid vår byrå planerar vi huvudsakligen skolor och daghem, så daghemmet Martta

Wendelin representerar det arbete vi gör varje dag”, säger objektets huvudplanerare Jari Frondelius.

”Det är härligt att märka att ens egen arbetsinsats i vardagen kan uppfattas som meningsfull och till och med som en föredömlig gärning.”

Vid sidan av daghemmet Martta Wendelin var de övriga kandidaterna till Finlandiapriset i arkitektur 2023 Ajurien talli (Avarrus Arkkitehdit), Konstmuseet Chappe (JKMM arkkitehdit), den grundläggande renoveringen av Drumsö kyrka (Verstas Arkkitehdit) och Dansens hus (samarbete mellan JKMM Arkkitehdit och ILO arkkitehdit).

Hannu Rytky

Finlandiapriset i arkitektur och juryn

Juryn som valde ut finalistobjekten bestod i år av professor Rainer Mahlamäki (ordf.), arkitekt Sarlotta Narjus, arkitekt Harri Hautajärvi och professor Jenni Reuter. Juryns sekreterare var SAFAs tidigare generalsekreterare Paula Huotelin.

Finlandiapriset i arkitektur delas ut för planering eller renoveringsplanering av en byggnad eller byggnadsgrupp, som blivit klar under de senaste tre åren. Priset kan också delas ut till antingen en finländsk eller en utländsk arkitekt eller arkitektbyrå för ett arbete som planerats i Finland eller till en finländsk arkitekt eller arkitektbyrå för ett arbete som planerats utomlands. Syftet med priset är att öka uppskattningen av kreativ högkvalitativ arkitektur samt lyfta fram arkitekturens kulturella värde och välfärdsökande betydelse.

Priset beviljades första gången år 2014 till ett museum om de polska judarnas historia i Warszawa, som planerades av Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki.

Avainsanat

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on suomalaisten arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö, joka toimii aktiivisesti arkkitehtuurin ja laadukkaan elinympäristön puolesta. SAFAan kuuluu 3800 arkkitehtia ja arkkitehtiopiskelijaa.

Siirry takaisin sivun alkuun