Mottagaren av Finlandiapriset i arkitektur utses av Anna Herlin – priset delas ut för tionde gången

Uutinen 4.9.2023

Fem objekt har valts ut som kandidater till Finlandiapriset i arkitektur 2023: Ajurien talli i Helsingfors, konstmuseet Chappe i Ekenäs, den grundliga renoveringen av Drumsö kyrka, daghemmet Martta Wendelin i Tusby och Dansens hus i Helsingfors. Priset som delas ut av Finlands Arkitektförbund (SAFA) fyller tio år i år. Vinnaren publiceras 2.10.

Mottagaren av Finlandiapriset i arkitektur utses i år av Anna Herlin, femte generationens ägare i KONE Oy, som tillverkar hissar och rulltrappor. Herlin fokuserar i sitt arbete på att möjliggöra en mer ekologisk framtid: Trävillan på Parkgatan 4 som Tiina och Antti Herlins stiftelse har renoverat med pietet erbjuder en arbets- och mötesplats för byggare av en ekologiskt hållbar framtid; forskare, konstnärer och företagare.  

I objekten framhävs reparationsfärdigheter och arkitekturens roll som främjare av välbefinnande

Finalisterna till Finlandiapriset i arkitektur väljs varje år av en jury med växlande medlemmar som utsetts av Safas styrelse. 

”Juryn valde fem objekt, vars gemensamma nämnare är finkänslig och insiktsfull planering samt ett lyckat genomförande av byggandet. En betydande del av de objekt som i år hade anmälts som kandidater till priset representerar kompletterande byggande eller reparationsbyggande. De valda objekten visar att byggnader som nått reparationsåldern kan återfå sin ursprungliga glans genom skicklig planering samt att de kan modifieras för ny användning som betjänar människor i vardag och fest. När det gäller de nybyggda objekten syns också att träarkitekturen har blivit mångsidigare och genomgått en teknisk utveckling”, berättar juryns ordförande, professor Rainer Mahlamäki.

”I fråga om användningsändamålet täcker objekten ett mångsidigt spektrum av arkitektur, från öppna kultur- och servicebyggnader till bostadsbyggnader. Genom valen ville vi understryka syftet med Finlandiapriset i arkitektur: att lyfta fram högklassig arkitektur i offentligheten och betona dess betydelse som främjare av människans välbefinnande”, säger Mahlamäki.

Förutom Rainer Mahlamäki bestod prisjuryn också av arkitekterna Sarlotta Narjus och Harri Hautajärvi samt professor Jenni Reuter. Juryns sekreterare var Safas tidigare generalsekreterare Paula Huotelin.

Tuomas Uusheimo

I Ajurien talli kan man ana de historiska lagren

Mitt inne i ett kvarter i Rödbergen finns den skyddade byggnaden Ajurien talli som byggdes 1906. I byggnaden har 18 nya bostäder byggts, samtidigt som så mycket som möjligt av det gamla häststallets atmosfär har bevarats. I den stämningsfulla lokalen kan man ana byggnadens olika historiska perioder. Bostäderna har två våningar, så att lokalens loft har kunnat bevaras oförändrat. I byggnaden har man också bevarat och restaurerat dörrar, fönster, räcken, trappor och förvaringslådor. 

Nytt har byggts till med respekt för byggnadens historia. De lyckade färgvalen på fasaden har övervägts noggrant med beaktande av de intilliggande byggnaderna. De gamla fönstrens röda färg har återställts i enlighet med den ursprungliga nyansen.  Ajurien talli är ett utmärkt exempel på att man genom noggrann planering och omsorgsfullt genomförande kan omvandla skyddade objekt för ny användning på ett sätt som bevarar platsens själ.

Renoveringsplaneringen av Ajurien talli har skötts av Avarrus Arkkitehdit: Pauli Siponen (huvud- och byggnadsplanering), Noona Lappalainen (projektarkitekt), Atte Aaltonen och Robert Hanson. 

Tuomas Uusheimo

Konstmuseet Chappe gör sig anspråkslöst till en del av trästaden i Ekenäs

Chappe, som färdigställdes våren 2023, är på ett djärvt sätt en modern byggnad vars dimensioner anspråkslöst smälter in i de olika skikten och små detaljerna i Ekenäs historiska trästad. En del av lokalerna har på samma sätt som för konstmuseet Amos Rex placerats osynligt i en underjordisk källarvåning, där det också finns en förbindelsegång som leder till huvudbyggnaden vid Raseborgs museum.

Chappe har byggts av trä och betong. Storleken, utseendet, fasaderna och detaljerna har övervägts och skräddarsytts noggrant och skickligt. Fasaden har beklätts med snedsågade och gråmålade granribbor, vars kantiga form ger byggnaden en reliefliknande yta. Trä syns och känns också inomhus, vilket skapar en harmonisk stämning och en behaglig akustik. Konstmuseet Chappe ökar på ett väsentligt sätt kulturutbudet i Ekenäs och stadens dragningskraft för både turister och Raseborgs stads egna invånare.

Chappe har planerats av JKMM Arkkitehdit. Huvudplanerare i projektet var Asmo Jaaksi och projektarkitekt var Gerrie Bekhuis.

Niclas Mäkelä

Den grundliga renoveringen av Drumsö kyrka förbättrade inte bara arkitekturen, utan också kyrkans funktion på ett exemplariskt sätt

Drumsö kyrka från 50-talets rationalistiska period, ursprungligen planerad av Keijo och Marja Petäjä, stöder sig starkt på en tradition där den stiligaste byggnaden i socknen finns på en kulle mitt i byn och syns på långt håll. Förutom den mycket omfattande och krävande tekniska grundliga renoveringen har kyrkan genomgått en betydande förbättring av byggnadens funktion med beaktande av slutanvändarnas behov. Den grundliga renoveringen av den skyddade byggnaden har genomförts proffsigt, med pietet och på ett finkänsligt sätt. 

Under reparationen beaktades bland annat daghemmets, eftermiddagsklubbens och scouternas utrymmesbehov. I samband med utvidgningen av bottenvåningen öppnades en café-restaurang som utnyttjar innergården och dessutom omvandlades kyrkoherdens ämbetslokaler för användning av Drumsö musikinstitut. Tack vare den grundliga renoveringen är Drumsö kyrka mer närvarande i invånarnas vardag.

Planeringen av den grundliga renoveringen av Drumsö kyrka sköttes av Verstas Arkkitehdit; Riina Palva (ansvarig arkitekt) och Anna Puisto (huvudplanerare) samt projektarkitekterna Irma Verhe och Tuula Mäkiniemi.

Hannu Rytky

Daghemmet Martta Wendelin är ett utmärkt exempel på strävan mot en med koldioxidneutral omgivning

Daghemmet Martta Wendelin är en träbyggnad planerad för cirka 200 barn som färdigställdes 2022. Den har placerats skickligt på sin plats, med beaktande av bullerolägenheterna och trafikutsläppen vid Tusbyleden. Inomhuslokalerna har inriktats på ett sätt som drar nytta av parklandskapet i söder och solljuset. Det stiliga takförsedda området utomhus fungerar som ett centrum för barnens utelekar under både regniga och soliga dagar. 

Daghemmets utrymmeslösningar har övervägs noggrant med tanke på funktionaliteten och lösningarna understryker den roll utrymmen för små grupper har som en trygg miljö för fostran. Som konstruktion i ytter- och mellanväggarna används en CLT-massivkonstruktion bestående av ett ämne, vilken fungerar som kolsänka. Daghemmet är ett utmärkt exempel på hur man med hjälp av byggande kan sträva efter en mer koldioxidneutral omgivning. 

För planeringen av objektet ansvarade Arkkitehdit Frondelius Keppo Salmenperä (AFKS): Jari Frondelius (huvudplanerare), Jaakko Keppo och Juha Salmenperä samt projektarkitekterna Mikko Liski och Tommi Kantanen. 

Hannu Rytky

Dansens hus erbjuder ypperliga lokaler för danskonst

Dansens hus, som öppnades i februari 2022, är Finlands första evenemangs- och föreställningslokal som tillägnats dans. Dansens hus har byggts i den östra änden av Kabelfabriken i Helsingfors genom att placera en del av lokalerna i fabriksbyggnaden. Utåt ser Dansens hus ut som en sluten industribyggnad, som en stor maskin, som har byggts som en förlängning av den gamla produktionsanläggningen. Som kontrast till Kabelfabrikens tegelarkitektur består fasaderna på Dansens hus av metall.

Entréaulan i Dansens hus är en stor och hög glasinnergård, som har byggts genom att täcka en del av Kabelfabrikens långa innergård med glas. Glasinnergården fungerar samtidigt som mötesplats för hela Kabelfabriken och där finns också ingångar till museerna. I Dansens hus finns två teatersalar som planerats enligt principen om en svart låda. Salarnas mångsidiga teknik uppfyller kraven också för de mest krävande föreställningarna.  Dansens hus erbjuder ypperliga lokaler för danskonst.

Ansvariga arkitekter för Dansens hus var JKMM Arkkitehdit- och ILO arkkitehdit-sammanslutningens Teemu Kurkela (JKMM) och Pia Ilonen (ILO), och projektarkitekter var Harri Lindberg (JKMM) och Kati Murtola (ILO).

Finlandiapriset i arkitektur fyller tio år

Finlandiapriset i arkitektur delas ut för planering eller renoveringsplanering av en byggnad eller byggnadsgrupp, som blivit klar under de senaste tre åren. Priset kan också delas ut till antingen en finländsk eller en utländsk arkitekt eller arkitektbyrå för ett arbete som planerats i Finland eller till en finländsk arkitekt eller arkitektbyrå för ett arbete som planerats utomlands. Syftet med priset är att öka uppskattningen av kreativ högkvalitativ arkitektur samt lyfta fram arkitekturens kulturella värde och välfärdsökande betydelse.

Finlandiapriset i arkitektur fyller tio år i år. Priset beviljades första gången år 2014 till ett museum om de polska judarnas historia i Warszawa, som planerades av Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki. 

Finlands Arkitektförbund SAFA är en yrkes- och ideell organisation för arkitekter. Förbundet arbetar aktivt för att främja arkitekturen och en högkvalitativ levnadsmiljö. Medlemmarna i Finlands Arkitektförbund, som grundades 1892, består av cirka 3 100 arkitekter som avlagt universitetsexamen. Dessutom har SAFA över 600 studentmedlemmar.

Avainsanat

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on suomalaisten arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö, joka toimii aktiivisesti arkkitehtuurin ja laadukkaan elinympäristön puolesta. SAFAan kuuluu 3800 arkkitehtia ja arkkitehtiopiskelijaa.

Siirry takaisin sivun alkuun