Arkkitehtuurin Finlandia -ehdokas 2015

OP Ryhmän uudet tilat

Laaja ja toiminnallisesti monimutkainen kokonaisuus on jäsennelty suurpiirteisesti: tuloksena on selkeä, valoisa ja elämyksellinen työympäristö.

Tiedot

Arkkitehtuuri

JKMM Arkkitehdit Oy

Tilaaja

Osuuspankki

Urakoitsija

Haahtela-rakennuttaminen Oy

Sijainti

Vallila, Helsinki

Laajuus

131 100 brm2

Valmistusvuosi

2015

Lyhyesti

Osuuspankki on keskittänyt toimintojaan yhteen Teollisuuskadun varren kortteliin uusiin toimitiloihin. Kortteliin sijoittuu noin 3 000 OP:n työntekijää. OP:n työntekijöiden sijoittuminen  määräytyy kunkin työprofiilin mukaan. Uudet toimitilat houkuttelevat tekemän erilaisia työtehtäviä juuri niille suunnitelluissa tiloissa.

Marc Goodwin

Esiraadin perustelut

Osuuspankki on keskittänyt toimintojaan yhteen Teollisuuskadun varren suureen kortteliin. Uudisosat täydentävät suuren kaupunkikorttelin ja samassa yhteydessä koko kortteli on uudistettu (etelänurkassa oleva toimistotalon paikalle rakennetaan tulevaisuudessa vielä yksi uusi osa). Hajanainen kaupunkikohta tiivistyy ja yhtenäistyy. Suunnitelma perustuu JKMM:n arkkitehtuurikutsukilpailun voittaneeseen ehdotukseen.

Uudistus kokoaa kaupunkikorttelin vanhat ja uudet osat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Korttelia ei ole kuitenkaan visuaalisesti yhtenäistetty, vaan vanhat ja uudet osat ovat arkkitehtuuriltaan erilaisia ja näin korttelin historiallinen kerrostuneisuus rikastuttaa kaupunkikuvaa. Vilkasliikenteiseen Teollisuuskatuun rajautuva kahdeksankerroksinen kortteli eheyttää leveää ja laajaa katutilaa. Toisaalta se toimii kaupunkitilassa rajana, jonka takana alkaa pienimittakaavainen Vallilan puutaloalue.

Kolmiomaiset avaukset, ”halkeamat” rytmittävät suurta rakennusvolyymia. ”Halkeamat” luovat myös vuorovaikutuksen korttelin sisä- ja ulkopuolen välille. Pääsisäänkäynti on yhden avauksen kohdalla. Kolmiomainen suuri tila antaa toimistotalolle myös yksilöllisyyttä, jota vahvistaa taittuvan muotoidean toistaminen rakennuskappaleiden muodoissa.

Korttelin keskiosaa hallitsee korkea ja valoisa tila, jonne avautuvat kokoustilat, ravintolat, kahvilat ja hyvinvointipalvelut (esim kuntosali). Lasilla katetusta tilasta on muodostettu kehämäinen sisäkatu joka palvelee ja yhdistää koko korttelia. Tilajärjestely on selkeä ja luo suureen kokonaisuuteen kaupunkimaista orientoitavuutta. Toimistokerroksista avautuu näkymiä kokoavaan ja valoisaan keskitilaan. Toimistokerrokset ovat nykyaikaista avotoimistoa, joka kuitenkin jakautuu erillisiin osiin, hallimaisuus on onnistuneesti vältetty. Avoimuus, joustavuus ja toiminnallisuus yhdistyvät. Paikoitus, konesalit, varastot ja huolto on sijoitettu korttelin alle useaan kerrokseen.

Laaja ja toiminnallisesti monimutkainen kokonaisuus on jäsennelty suurpiirteisesti: tuloksena on selkeä, valoisa ja elämyksellinen työympäristö. Suuria linjojen hallintaa täydentää hienosti taitavasti suunnitellut ja huolellisesti toteutetut yksityiskohdat. Monet tavanomaiset perusratkaisut – esimerkkinä sisäpihan lasikate ja metalliset seinäpinnat – on suunniteltu oivaltavasti ja tulos on omaperäinen. Arkkitehtuuri on tarkkuudessaan ja pelkistyneisyydessään kristallimaisen kirkasta.

Vuoden 2015 ehdokkaat

Arkkitehtuurin Finlandia -palkintoehdokkaina vuonna 2015 olivat Kangasalo-talo, Puukuokka, Merenkulkijanrannan asuinkortteli ja OP Ryhmän uudet tilat.

Puukuokka

Arkkitehtuurin Finlandia -voittaja 2015

Siirry takaisin sivun alkuun