Arkkitehtuurin Finlandia -ehdokas 2020

Aalto-yliopiston uusi kampusrakennus

Koulujen erilaisuus on huomioitu sisustuksen ilmeessä ja materiaaliskaalassa.

Tiedot

Arkkitehtuuri

Verstas Arkkitehdit Oy / Jussi Palva, Väinö Nikkilä, Riina Palva, Ilkka Salminen

Tilaaja

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy

Urakoitsija

SRV-rakennus Oy

Sijainti

Espoo, Finland

Laajuus

45 400 m²

Valmistusvuosi

2019

Lyhyesti

Espoon Otaniemessä Aalto-yliopiston uusi kampusrakennus on korttelikokonaisuus, johon kuuluvat Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun päärakennus Väre, Aalto -yliopiston kauppakorkeakoulu, sekä kauppakeskus A Block. Kokonaisuus pohjautuu Verstas Arkkitehtien kilpailuvoittoon vuodelta 2013. Rikas tilallinen sommittelu ja rakennusmassan jakaminen pienempiin, korkeudeltaan vaihteleviin ’taloihin talon sisällä’ sovittavat kookkaan rakennuksen ympäristöönsä. Kampusrakennuksen sisätiloissa rakennusmassojen väliin jäävät vaihtelevat tilasarjat luovat mahdollisuuksia kohtaamisiin ja monialaiseen tekemiseen.

Tuomas Uusheimo

Esiraadin perustelut

Aalto-yliopiston uusi kampusrakennus on korttelikokonaisuus, johon kuuluvat Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun päärakennus Väre, Aalto -yliopiston kauppakorkeakoulu, sekä kauppakeskus A Block. Kokonaisuus pohjautuu Verstas Arkkitehtien kilpailuvoittoon vuodelta 2013.

Otaniemen kampuksen ensimmäinen aidosti kaupunkimainen aukio syntyy uuden kampusrakennuksen, vanhan TKK:n päärakennuksen ja Aallon kirjaston väliin, kuitenkin siten että päärakennuksen asema kampuksen dominanttina säilyy. Rikas tilallinen sommittelu ja rakennusmassan jakaminen pienempiin, korkeudeltaan vaihteleviin ’taloihin talon sisällä’ sovittavat kookkaan rakennuksen ympäristöönsä. Rakennusmassat hakevat suuntaviivansa ympäröivien rakennusten koordinaateista; massojen dynaaminen sijoittelu luo kylämäisen yleisvaikutelman. Tiilen ja lasin käyttö rakennuksen julkisivuissa resonoi Otaniemen hallitun materiaalipaletin kanssa.

Kampusrakennuksen sisätiloissa rakennusmassojen väliin jäävät vaihtelevat tilasarjat luovat mahdollisuuksia kohtaamisiin ja monialaiseen tekemiseen. Koulujen erilaisuus on huomioitu sisustuksen ilmeessä ja materiaaliskaalassa: Kauppakorkeakoulun tilat muodostavat materiaaleiltaan ja geometrialtaan eheän ja hallitun kokonaisuuden, joka henkii käyttäjänsä imagoa. Väreessä taidekoulun käsillä tekemisen perinne on tehty näkyväksi kellari- ja maantasokerroksen lasiseinäisissä pajatiloissa, jotka sijoittuvat rakennuksen läpi kulkevien kävelyreittien varrelle. Väre on mahdollisuuksien arkkitehtuuria, jossa tilojen käyttöä voidaan muunnella ja muokata tarpeen mukaan.

Vuoden 2020 ehdokkaat

Arkkitehtuurin Finlandia -palkintoehdokkaina vuonna 2020 olivat Aalto-yliopiston uusi kampusrakennus, Helsingin Olympiastadion, K-Kampus ja Toritalo Kotka.

Helsingin Olympiastadionin peruskorjaus

Arkkitehtuurin Finlandia -voittaja 2020

Siirry takaisin sivun alkuun