Arkkitehtuurin Finlandia -ehdokas 2017

Roihuvuoren ala-aste

Betoninen, lähes kaikkialla sisätiloissa näkyvä kattopalkisto viittaa klassiseen arkkitehtuuriin.

Tiedot

Arkkitehtuuri

Jeskanen–Repo–Teränne Arkkitehdit

Tilaaja

Tilaaja Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto, tilakeskus

Urakoitsija

Rakennus Oy Antti J. Ahola

Sijainti

Helsinki

Laajuus

3 803 m²

Valmistusvuosi

2016

Lyhyesti

Professori Aarno Ruusuvuoren suunnittelema koulu valmistui vuonna 1967. Ulkoapäin yksinkertainen, suorakaiteen muotoinen rakennus kätkee hienostuneella luonnonvalon ohjaamisella jäsennetyt sisätilat. Ilmanvaihdon uudistamiseksi rakennettiin kaksi rakennuksen pituussuuntaista huoltotunnelia. Alas lasketut kattovyöhykkeet sijoitettiin opetustiloissa käytäväseinän ylälasin alapuolelle. Näillä oivalluksilla rakennuksen alkuperäinen tilarakenne saatiin säilytettyä.

Kuvatoimisto Kuvio

Esiraadin perustelut

Arkkitehti, professori Aarno Ruusuvuoren (1925–1992) suunnittelema koulu valmistui vuonna 1967. Helsingin Opetusvirasto oli päättänyt purkaa rakennuksen, koska sitä pidettiin opetustiloiltaan vanhentuneena ja huonokuntoisena, mutta vuonna 2013 Helsingin kaupunginvaltuusto päätti sen korjaamisesta. Helsingin kaupunginmuseo ja kaupunkisuunnitteluvirasto olivat luokitelleet Roihuvuoren koulun 1960-luvulla valmistuneista Helsingin kouluista rakennustaiteellisesti merkittävimmäksi. Peruskorjaus valmistui vuonna 2016.

Ulkoapäin yksinkertainen, suorakaiteen muotoinen rakennus, jonka päädyssä sijaitsee veistoksellinen loiva kulkuramppi, saattaa tuoda mieleen teollisuusrakennuksen, mutta se kätkee hienostuneella luonnonvalon ohjaamisella jäsennetyt sisätilat. Opetustilat kylpevät valossa: ikkunat, joissa on lasitiilinen alaosa, ulottuvat lattiasta kattoon.

Käytäville luonnonvaloa tulee väliseinien yläikkunoiden kautta ja rakennusrungon läpi muodostuu pitkiä näkymiä. Betoninen, lähes kaikkialla sisätiloissa näkyvä kattopalkisto viittaa klassiseen arkkitehtuuriin. Roihuvuoren koulua pidetään erinomaisena esimerkkinä suomalaisesta 1960 -luvun konstruktivismista, jonka suunnitteluihanteisiin kuului rakenteen merkityksen korostaminen.

Peruskorjausten vaikeimmin ratkaistavia tehtäviä on nykyvaatimusten mukaisen ilmanvaihdon sijoittaminen taloon. Roihuvuoren koulussa on rakennettu kaksi rakennuksen pituussuuntaista huoltotunnelia ilmanvaihdon kanavatilaksi ja uhrattu rakennuksen keskellä sijaitseva lähes ruokasalin kokoinen tila uudeksi ilmanvaihtokonehuoneeksi. Alaslasketut kattovyöhykkeet on sijoitettu opetustiloissa käytäväseinän ylälasin alapuolelle. Näillä oivalluksilla rakennuksen alkuperäinen tilarakenne on saatu säilytettyä.

Pääsuunnittelija Timo Jeskanen kertoo koulun peruskorjauksesta videolla.

Vuoden 2017 ehdokkaat

Arkkitehtuurin Finlandia -palkintoehdokkaina vuonna 2017 olivat Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskus, Helsingin kaupunginteatterin peruskorjaus, Roihuvuoren ala-asteen peruskorjaus ja Tarton Paavalin kirkon ja seurakuntakeskuksen restaurointi.

Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskus

Arkkitehtuurin Finlandia -voittaja 2017

Siirry takaisin sivun alkuun