Esiraati

Suomen Arkkitehtiliiton nimeämä esiraati valikoi kolmen edellisen vuoden vuoden aikana valmistuneista rakennuksista kolmesta viiteen palkintoehdokasta. Esiraatiin nimetään puheenjohtaja ja kolme jäsentä, ja esiraadin jäsenyys on kaksivuotinen.

Pirjo Sanaksenaho

Esiraadin puheenjohtaja

Arkkitehti Pirjo Sanaksenaho (s.1966) on rakennussuunnittelun professori Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella ja sosiaali- ja terveysalan rakentamisen tutkimusinstituutti SOTERA:n johtaja. Lisäksi hän on osakkaana Sanaksenaho Arkkitehdit Oy:ssä yhdessä Matti Sanaksenahon kanssa. Toimiston päätöihin kuuluvat Villa CIPEA Nanjingissa, Turun Pyhän Henrikin ekumeeninen taidekappeli sekä Ylioppilaiden terveystalon laajennus Helsingissä.

Sanaksenaholla on ollut lukuisia alaan liittyviä luottamustoimia. Hän oli Valtion rakennustaidetoimikunnan ja Uudenmaan taidetoimikunnan jäsen 2007-2009 ja varapuheenjohtaja 2010-2012 sekä Suomen Arkkitehtiliiton liittovaltuuston jäsen.

Sari Nieminen

Arkkitehti Sari Nieminen on arkkitehtuurin taiteilijaprofessori. Hän on suunnitellut kouluja ja päiväkoteja, jotka ovat olleet esillä useissa julkaisuissa ja näyttelyissä. Tärkeimpiä töitä ovat Sakarinmäen koulu (Sipoo, 2005, Arkkitehdit FLN Oy), koulun laajennus (Helsinki, 2014), Puistokoulun laajennus (Jyväskylä 2010) sekä lasten päiväkoti Ranta (Helsinki, 1999). Nieminen on opettanut sekä tulevia arkkitehteja että sisustusarkkitehteja. Hän on saanut useita palkintoja arkkitehtikilpailuissa.

Nieminen on ollut jäsenenä useissa arkkitehtikilpailuiden palkintolautakunnissa ja toiminut lukuisissa asiantuntija- ja luottamustehtävissä, mm. Opetusministeriön alaisen Tekijänoikeusneuvoston varajäsenenä, Suomen Arkkitehtuurimuseon hallituksen jäsenenä, Arkkitehti – lehden toimitusneuvoston jäsenenä sekä Helsingin Rakennusvalvontaviraston Kaupunkikuvaneuvottelukunnan asiantuntijajäsenenä.

Eero Lundén

Arkkitehti Eero Lundén  (s.1982) pitää Helsingissä kymmenen hengen arkkitehtitoimistoa. Toimisto suunnittelee tällä hetkellä mm. uutta koulukampusta Pieksämäelle sekä yhdessä Tanskalaisen COBEn kanssa Tampereen uutta asemakeskusta. Vuonna 2012 Lundén palkittiin Reima Pietilä -palkinnolla yhdessä arkkitehti Toni Österludin kanssa. Lundén on tutkinut töissään erityisesti digitaalisten uusien suunnittelumetodien luomia mahdollisuuksia uudistaa rakentamista ja arkkitehtuuria. Tästä esimerkkeinä ovat mm. Turkuun ja Shanghaihin rakennetut puiset paviljongit sekä Venetsian Biennaleen toteutettu veistos.Lundén on valmistunut arkkitehdiksi Oulun ja New Yorkin Columbian yliopistoista. Hän on luennoinut sekä opettanut arkkitehtikouluissa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Lundén on brittiläisen The Royal Society of Arts’n fellow.

Janne Pihlajaniemi

Arkkitehti, TkT Janne Pihlajaniemi (s.1970) toimii arkkitehtuurin professorina Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa. Hän on myös Arkkitehdit m3 Oy:n osakas yhdessä Kari Nykäsen ja Henrika Pihlajaniemen kanssa. Toimisto on työskennellyt vuodesta 2000 lähtien laaja-alaisesti muun muassa rakennussuunnittelun, maankäytön suunnittelun ja valaistussuunnittelun parissa. Janne Pihlajaniemen päätöitä ovat mm. Pyhän Andreaan kirkko (2004), Metsolan lastenkoti (2007) ja Talvikankaan koulu (2016). Hän on toiminut jäsenenä arkkitehtuurikilpailuiden palkintolautakunnissa sekä lukuisissa luottamustehtävissä, muun muassa SAFA:n varapuheenjohtajana vuosina 2007-2008 sekä SAFA:n ja suomalaisten arkkitehtikoulujen edustajana useissa EU:n ja pohjoismaiden yhteistyöelimissä.

Siirry takaisin sivun alkuun