Esiraati

Suomen Arkkitehtiliiton nimeämä esiraati valikoi kolmen edellisen vuoden vuoden aikana valmistuneista rakennuksista kolmesta viiteen palkintoehdokasta. Esiraatiin nimetään puheenjohtaja ja kolme jäsentä, ja esiraadin jäsenyys on kaksivuotinen.

Janne Pihlajaniemi

Esiraadin puheenjohtaja

Arkkitehti, TkT Janne Pihlajaniemi (s.1970) toimii arkkitehtuurin professorina Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa. Hän on myös Arkkitehdit m3 Oy:n osakas yhdessä Kari Nykäsen ja Henrika Pihlajaniemen kanssa. Toimisto on työskennellyt vuodesta 2000 lähtien laaja-alaisesti muun muassa rakennussuunnittelun, maankäytön suunnittelun ja valaistussuunnittelun parissa. Janne Pihlajaniemen päätöitä ovat mm. Pyhän Andreaan kirkko (2004), Metsolan lastenkoti (2007) ja Talvikankaan koulu (2016). Hän on toiminut jäsenenä arkkitehtuurikilpailuiden palkintolautakunnissa sekä lukuisissa luottamustehtävissä, muun muassa SAFA:n varapuheenjohtajana vuosina 2007-2008 sekä SAFA:n ja suomalaisten arkkitehtikoulujen edustajana useissa EU:n ja pohjoismaiden yhteistyöelimissä.

Sari Nieminen

Arkkitehti Sari Nieminen on arkkitehtuurin taiteilijaprofessori. Hän on suunnitellut kouluja ja päiväkoteja, jotka ovat olleet esillä useissa julkaisuissa ja näyttelyissä. Tärkeimpiä töitä ovat Sakarinmäen koulu (Sipoo, 2005, Arkkitehdit FLN Oy), koulun laajennus (Helsinki, 2014), Puistokoulun laajennus (Jyväskylä 2010) sekä lasten päiväkoti Ranta (Helsinki, 1999). Nieminen on opettanut sekä tulevia arkkitehteja että sisustusarkkitehteja. Hän on saanut useita palkintoja arkkitehtikilpailuissa.

Nieminen on ollut jäsenenä useissa arkkitehtikilpailuiden palkintolautakunnissa ja toiminut lukuisissa asiantuntija- ja luottamustehtävissä, mm. Opetusministeriön alaisen Tekijänoikeusneuvoston varajäsenenä, Suomen Arkkitehtuurimuseon hallituksen jäsenenä, Arkkitehti – lehden toimitusneuvoston jäsenenä sekä Helsingin Rakennusvalvontaviraston Kaupunkikuvaneuvottelukunnan asiantuntijajäsenenä.

Hannu Huttunen

Hannu Huttunen (s. 1958) on toiminut Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksella asuntosuunnittelun professorina vuodesta 2007 alkaen. Lisäksi Huttunen on osakkaana ARK-house arkkitehdit Oy:ssä. Hänellä on lukuisia kilpailumenestyksiä sekä yleisissä arkkitehtuurikilpailuissa että kutsukilpailuissa. Huttunen on palkittu Helsingin kaupungin Rakentamisen Ruusulla vuonna 2000 (Viikin Infokeskus), Rakennustaiteen valtionpalkinnolla vuonna 2002 (ARK-House arkkitehdit) sekä Vuoden Betonijulkisivu-palkinnolla vuonna 2007 (As Oy Helsingin Arabianvillat).

Huttusella on ollut useita alan kansallisia luottamustoimia kuten Suomen Arkkitehtiliiton hallituksen jäsenyys, Helsingin kaupunkikuvaneuvottelukunnan asiantuntijajäsenyys ja Valtion rakennustaidetoimikunnan jäsenyys. Lisäksi hän on toiminut EU:n komission arkkitehtuurin tutkintoja käsittelevän asiantuntijaelimen Suomen edustajana. Hän on toiminut myös muissa alan asiantuntijatehtävissä, muun muassa arkkitehtikilpailujen tuomaritehtävissä lähes 30 kilpailussa.

Janne Teräsvirta

Janne Teräsvirta (s. 1975) on helsinkiläinen arkkitehti. Janne työskentelee &’ -toimistossa, jonka hän perusti Emmi Keskisarjan kanssa v. 2016. Toimiston työkenttä on ulottunut kulttuurirakennusten suunnittelusta puurakentamisen ratkaisujen kehittämiseen ja taiteelliseen tutkimukseen. Lisäksi työn ytimeen kuuluu suunnittelumetodologian kehittäminen. Aikaisemmin Janne teki yli 10 vuoden urakan perustajaosakkaana Arkkitehtitoimisto ALA:ssa, jossa merkittävimpiin töihin lukeutuvat esim. Kilden Kristiansandissa, Lappeenrannan kaupunginteatteri, sekä rakenteilla oleva Helsingin keskustakirjasto. Janne on luennoinut arkkitehtuurista Suomessa ja ulkomailla, sekä toiminut vierailevana professorina mm. Hong Kongissa, CEDIM’ssä Meksikon Monterreyssä, sekä Columbian yliopistossa New Yorkissa.

Siirry takaisin sivun alkuun