Palkinto

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon tarkoitus on lisätä arvostusta luovaa korkealuokkaista arkkitehtuuria kohtaan, nostaa esille arkkitehtuurin kulttuurista arvoa ja hyvinvointia lisäävää merkitystä sekä herättää kiinnostusta suomalaista arkkitehtuuria kohtaan. Palkinto jaetaan vuosittain.

Historia

Suomen Arkkitehtiliitto perusti palkinnon vuonna 2011. Palkinto myönnettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2014 Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäen suunnittelemalle Puolanjuutalaisten historian museolle. Palkinnon valitsijana toimi taloustieteen professori Sixten Korkman. Palkinto on sittemmin myönnetty vuosittain lokakuussa.

Valintaperusteet

Palkinto myönnetään arkkitehdille tai arkkitehtiryhmälle merkittävästä uuden rakennuksen tai rakennusryhmän suunnittelusta tai korjaussuunnittelusta.

Palkinnon kohteita ovat arkkitehtonisesti laadukkaat rakennukset ja korjauskohteet, myös pienen mittakaavan rakentaminen.

Palkintokohteen tulee sijaita Suomessa tai olla Suomessa pysyvästi asuvan arkkitehdin ulkomaille suunnittelema ja sen valmistumisesta saa tulla kuluneeksi enintään kolme vuotta palkinnon jakamisvuonna.

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö, joka toimii aktiivisesti arkkitehtuurin ja korkealaatuisen elinympäristön puolesta. Vuonna 1892 perustetun Suomen Arkkitehtiliiton jäseninä on noin 3 100 yliopistotason tutkinnon suorittanutta arkkitehtia. Lisäksi SAFAssa on yli 700 opiskelijajäsentä.

Siirry takaisin sivun alkuun